Projekt i izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Skela Banovina d.o.o.
sb_nisko_cover

NISKOGRADNJA

je područje građevinarstva koje obuhvaća planiranje, projektiranje, izvođenje radova i izgradnju građevina u tlu ili u razini površine tla, kao što je izvođenje zemljanih radova (iskopi bagerima, nasipi, poravnanja), gradnja geotehničkih građevina (podzemne građevine, temelji), mostovi i prometnice (ceste), poljoprivredne građevine (sustavi odvodnje i natapanja) te vodogradnja (regulacija vodotoka, kanali, vodovod, kanalizacija i dr.).

Skela Banovina je specijalizirana za izvođenje radova u području niskogradnje, a u to ulazi izgradnja infrastrukturnih, geotehničkih i cestovnih objekata uz zemljane radove i odvodnju. Naši strojevi, oprema, profesionalni kadar i vozni park omogućuju nam brzo i kvalitetno izvođenje radova te realizaciju svih vaših projekata u niskogradnji. Ako imate potrebu za strojnim zemljanim radovima, betonskim, zidarskih i montažnim radovima svakako ste na pravom mjestu.