Projekt i izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Skela Banovina d.o.o.
skela_b_izgradnja_kuca

IZGRADNJA OBITELJSKIH KUĆA

Izgradnja  obiteljske kuće je ogroman korak prema vlastitoj neovisnosti i rješenju stambenog pitanja. Kako bi Vaš projekt u potpunosti zaživio potrebna je i mrvica edukacije o koracima koje treba poduzeti kako biste što jednostavnije prošli kroz proces realizacije izgradnje vaše obiteljske kuće i eventualnih dodatnih dvorišnih ili poslovnih objekata.

Cijena izgradnje obiteljske kuće ovisi o vrsti materijala i konstrukcije, transportu prema gradilištu, tipu kuće:  “prizemnica, katnica, kaskadna ili razvedena kuća”. Prizemnice u pravilu imaju najveću cijenu jer se obračunavaju svi zemljani radovi, temelji i krovište na malu površinu. Kod kuća na kat svi navedeni radovi obračunavaju se na kompletnu površinu (prizemlje + kat ), a samim time se bitno umanjuje cijena bruto površine.

KORACI PRI IZGRADNJI ILI REKONSTRUKCIJI OBJEKTA

1. Provjera prava građenja, vlasništvo parcele: katastar, gruntovnica
2. Lokacijska informacija – Provjera uvjeta iz prostornog plana: ured državne uprave
3. Glavni projekt: projektant
4. Geodetski projekt: ovlašteni geodet
5. Izdavanje Građevinske dozvole
6. Plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa
7. Građenje
8. Nakon završetka gradnje, Završno izvješće nadzornog inženjera: projektant
9. Tehnički pregled
10. Energetski certifikat: ovlašteni certifikator
11. Izdavanje uporabne dozvole
12. Upis građevine u katastar i gruntovnicu: geodet

DODATNE USLUGE:

Pod dodatne usluge smatramo izgradnju dodatnih dvorišnih prostorija, sve vrste završnih građevinskih radova te kompletnu adaptaciju kuća i stanova.

Bilo da se radi o izgradnji novih objekata ili adaptaciji starih kod nas možete naručiti: “gips-kartonske, električarske, podopolagačke, keramičarske, kamenopolagačke, fasaderske, krovopokrivačke, soboslikarske i ličilačke radove te usluge rušenja objekata.”