Projekt i izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Skela Banovina d.o.o.

EU – Podaci o projektu

U sklopu javnog poziva 9b1.2.3 Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji tvrtka Skela Banovina d.o.o. za građenje i usluge postala je korisnikom bespovratnih sredstava za projekt „Jačanje poslovnih kapaciteta Skela Banovina d.o.o.“

Naziv projekta: Jačanje poslovnih kapaciteta Skela Banovina d.o.o.

Kod projekta: KK.08.2.1.10.0059

Naziv poziva: 9b1.2.3 Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji

Referentna oznaka poziva: KK.08.2.1.10

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Korisnik: Skela Banovina d.o.o. za građenje i usluge

Ukupna vrijednost projekta: 557.670,00 kn

Iznos koji sufinancira EU: 474.019,50 kn

Intenzitet potpore: 85%

Razdoblje provedbe projekta: 04.07.2018. do 04.05.2021. godine

Trajanje provedbe (mjeseci): 34

Cilj projekta “Jačanje poslovnih kapaciteta Skela Banovina d.o.o.” jest jačanje poslovnih kapaciteta tvrtke kroz nabavu opreme i ulaganje u marketinške aktivnosti sve u cilju održive gospodarske regeneracije grada Petrinje.  Ovim projektom Prijavitelj će uložiti u nabavku radnog stroja mini bagera, te uz popratne marketinške aktivnosti (izrada web stranice tvrtke) ojačati kapacitete te povećati broj zaposlenika koji su ciljana skupina na projektu.

Više informacija potražite na poveznicama: www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija link: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Kontakt osoba za više informacija: Dejan Dobrečević, nabava@skela-banovina.hr, +385 09 723 89 12

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Skela Banovina d.o.o.